Garantie is een belangrijke factor bij de aankoop van een tweedehandswagen.
Wij durven stellen dat wij een uiterst correcte garantiepolitiek hanteren.
Dit bepaalt grotendeels of u als klant terugkomt voor een volgende aankoop.
Aan het grote aantal herhalingsaankopen kunnen wij afleiden dat wij een goede
garantiepolitiek hebben!
Meer dan 50% van onze verkopen zijn herhalingsaankopen, personen die
gestuurd zijn door een vriend of vriendin, een familielid, of buren.
Wij streven ernaar om al onze garanties, zo correct mogelijk te behandelen,
zodat u als klant snel en efficiënt geholpen wordt.

Uw garantie!

12 maanden wettelijke garantie
.
-> vragen hieromtrent?  Surf naar http://www.zichtopuwautogarantie.be
Indien de wagen nog binnen fabriekswaarborg valt, kunt u bij ons terecht of bij
de officiële dealer van het desbetreffende merk.
Een fabriekswaarborg is afhankelijk van merk tot merk.
De herstellingen binnen de waarborgperiode gebeuren onder eigen beheer in
onze werkplaats.

"U bent dus gerust als u bij ons vertrekt!”